به گزارش خبرنگار برنا ازفارس، محمدرضا خاندشتی  اظهارداشت: پس از یک ماه فعالیت جهت شناسایی زمینهای تحت تصرف واقع در بستر رودخانه سیوند و انجام هماهنگی های لازم، عملیات آزادسازی اراضی بستر رودخانه آغازشد.
وی با اشاره به اینکه این عملیات به شکل مطلوبی در حال انجام است  بیان کرد: عملیات آزادسازی زمینهای بستر رودخانه در روزهای آتی تا آزادسازی کامل بستر رودخانه ادامه دارد و در ادامه این عملیات 5 هکتار از این اراضی شامل قطعات 500 متر مربعی تا یک هکتاری رفع تصرف شد.
مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل آب منطقه ای فارس تاکید کرد: پیش از این نیز حدود 4 هکتار از اراضی بستر رودخانه رفع تصرف شده بود.