مهداد معصومی درگفتگو با خبرنگار برنا فارس اظهارداشت: اجرای برنامه های مشارکتی و داوطلبانه ضمن احیای جنگلها و مراتع زمینه ساز توسعه زیر ساخت های فزهنگی در جهت افزایش فضاهای سبز و جلوگیری از تخریب عرصه های زیست محیطی است.
وی ادامه داد: به همین منظور برنامه جنگلانه در استان فارس با همکاری چند تشکل زیست محیطی از جمله کانون جوانان نگاه فردا در منطقه دشت ارژن باحضور 300 نفر از اعضای سازمان های مردم نهاد غیر دولتی،مسئولان استانی و محلی اجراشد.
مدیرعامل کانون جوانان نگاه  فردا افزود: این برنامه در راستای حفظ و توسعه  پوشش جنگلی کشور بصورت  همزمان درسراسر ایران اجرا شد و متولی آن تشکل زیست محیطی بوم گردان بود.
معصومی تاکید کرد: متاسفانه درشرایط کنونی شاهد تخریب منابع طبیعی و جنگلها درسراسر کشور هستیم که درمنطقه دشت ارژن این موضوع با ایجاد فضاهای باغ شهری، تصرف و تخریب منابع طبیعی درحال تبدیل شدن به معظل بزرگی است.