به گزارش خبرگزاری برناازفارس،مدیرکل آموزش وپرورش فارس اظهارداشت:بااشاره به اینکه برای انسان هیچ چیزی مهمتراز تربیت وهدایت صحیح ودرست نیست گفت: قرآن مستحکم ترین وپایدارترین راه هدایت انسان هااست.
وی ادامه داد :اگر این یعنی هدایت وتربیت نصیب انسان شود گویا همه چیز نصیب انسان شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس همچنین بااشاره به اینکه قرآن نسخه شفابخش نجات بشریت است گفت:هرکسی که با قرآن آشنا شودراه زندگی صحیح را یاد خواهد گرفت.
آذری با اشاره به اینکه امروز بهترین راه تربیت یک دانش آموز ونوجوان این است که او را با قرآن ومعارف اسلامی آشنا کنیم گفت: بایان کاردر آنها مصونیت ایجاد می کنیم.
وی گفت:نمی توان با محدودیت فرزندان را تربیت کرد وباید فقط با مصونیت به تربیت آنها پرداخت.
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت:مصونیت سازی دانش آموزان یعنی به درجه ای از رشد و آگاهی برسند که با کمک قرآن واهل بیت راه صحیح خودشان را پیداکنند.
آذری گفت:انسانی که راه درست خودش را آزادانه،درست وبا آگاهی انتخاب کند هرجا که باشد هیچ مشکلی نخواهد داشت.
وی بیان کرد:دانش آموزان قرآنی در آغاز گام گذاشتن در راه صحیح تربیت ومصونیت سازی هستند.
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت:در بخش قرآن دانش آموزان دررشته های قرائت ،ترتیل وحفظ و تفسیرقرآن ، در بخش عترت در رشته های نهج البلاغه ، صحیفه سجادیه ومداحی ودربخش نماز نیز مسابقات در رشته های اذان ،احکام و انشاء نمازبرگزار می شودوکه   داوری این مسابقات نیز برعهده 140 داور ممتاز استان است.