به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس،دکتر سعیده ابراهیمی که در اولین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی استان در سال 1395 سخن می گفت با بیان اینکه جایگاه فارس در حوزه کتاب و کتابخوانی باید متناسب باید با شأن و جایگاه این استان فرهنگی باشد تأکید کرد: متأسفانه با وجود تمام تلاش های صورت گرفته در گذشته این استان هنوز تا حد مطلوب و متناسب با جایگاه خود فاصله دارد و این موضوعی است که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: پایین بودن سرانه مطالعه در کشور معضلی است که باید برای از بین بردن آن تمهیدات جدی اندیشیده شود که کیفی سازی فضا و منابع کتابخانه های عمومی می تواند در ترغیب مردم به مطالعه بسیار مفید واقع شود.
رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی استان فارس تاکید کرد: طرح های کتابخوان مجازی، کتابخوان ماه، کتابخوان های کتابخانه ای و کتابخوان های تخصصی از سیاست های کلی نهاد در سال 1395 است و در استان نیز موازی با سراسر کشور برگزار می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس بر تکمیل پروژه های نیمه تمام تاکید و خاطرنشان کرد: کلنگ زنی کتابخانه بدون توجه به کیفیت تجهیزات و منابع بی فایده است بنابراین در سال جاری استفاده از ظرفیت خیرین و سایر دستگاه ها برای تکمیل این پروژه ها و شاداب سازی کتابخانه های موجود مورد توجه جدی قرار می گیرد.
بچه های آباده برای خیرین کتابخانه ساز سرود خواندند
ابراهیمی در ادامه از برگزاری اولین همایش تجلیل از خیرین کتابخانه ساز و کتابخانه یار در آباده خبر داد و گفت: در این همایش که اوایل خردادماه برگزار می شود خیران این شهرستان تجلیل می شوند که در صورت فراهم شدن شرایط و حمایت فرمانداری ها، این همایش در سایر شهرستان ها نیز برگزار می شود. در این همایش علاوه بر تجلیل از خیران، از سرود خیرین کتابخانه ساز و کتابخانه یار که توجه گروه سرود ملی بچه های آباده تولید شده است، رونمایی می شود.
وی کیفی سازی بخش کودک کتابخانه های استان فارس را امری بسیار مهم توصیف و تصریح کرد: اگر امروز کودکان کتابخوان نشوند جامعه در مسیر پیشرفت دچار رخوت و کندی خواهد شد بنابراین تجهیز و کیفی سازی بخش های کودک در سال 1395 که از جانب نهاد کتابخانه های عمومی استان فارس «سال خواندن» نام گرفته است در همه کتابخانه ها با جدیت پیگیری خواهد شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس با قدردانی از شهردارانی که با پرداخت سهم نیم درصدی قانونی کتابخانه های عمومی که نهاد مهم را در دستیابی به اهداف شاخص فرهنگی یاری می کنند گفت: برخی شهرداران شهرهای استان حتی تا دو برابر سهم خود پرداخت کرده اند و امیدواریم سایر شهرداران نیز با پرداخت های منظم فرصت برنامه ریزی مدون و بلندمدت را برای کتابخانه های عمومی استان فراهم کنند.
ابراهیمی در پایان از تقسیم استان به 6 منطقه خبر داد و گفت: استان بر اساس موقعیت جغرافیایی و فرهنگی به 6 منطقه تقسیم می شود تا  تصمیم گیری برای امورکتابخانه های عمومی استان فارس ساختارمندتر از گذشته انجام شود.