به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، با برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس دهم، چهار نماینده باقی مانده استان فارس  در مجلس معرفی شدند.
بر اساس نتایج غیر رسمی، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، علی اکبری در حوزه انتخابیه شیراز، رضا انصاری در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت، مسعود گودرزی در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم هرسه نفر از لیست امید به مجلس شورای اسلامی راه یافتند
در حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان  نیز فرهاد طهماسبی  کاندیدای اصلاح طلب به مجلس راه یافت.
استان فارس در مجلس شورای اسلامی 18 کرسی را به خود اختصاص داده است.