به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، براساس اعلام رسمی وزارت کشور در حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان اصغر مسعودی با کسب  34هزارو 381رای از مجموع 68 هزار و 609 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.
استان فارس داری 18 نماینده درمجلس شورای اسلامی است که 14 نماینده دردور اول انتخاب شدند و چهار نماینده با برگزاری انتخابات روز گذشته به مجلس راه یافتند.