به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، هادی پژوهش جهرمی اظهارداشت: علی اکبری در حوزه انتخابیه شیراز، اصغر مسعودی در حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان، رضا انصاری در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت، مسعود گودرزی در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم به عنوان نمایندگان مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

وی بیان کرد: با معرفی این چهار نفر ۱۸ کرسی فارس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تکمیل شد.