به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، براساس اعلام رسمی وزارت کشور در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت رضا انصاری  با کسب  62هزارو 291رای از مجموع 116هزار و 629آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.
استان فارس داری 18 نماینده درمجلس شورای اسلامی است که 14 نماینده دردور اول انتخاب شدند و چهار نماینده با برگزاری انتخابات روز گذشته به مجلس راه یافتند.