به گزارش خبرگزاری برنا از فارس ، حمید رضا آذری ،در آیین تقدیر از فعالان عرصه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل  آموزش و پرورش فارس اظهارداشت: نقش الگوهای قرآنی ،در  پیشگیری از آسیب های اجتماعی بی نظیر است.
وی  گفت: استفاده از الگوهای قرآنی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه موثر است و اگر تحقیقی در این باره ارایه شود می توان با کاربردی کردن آن در جامعه، از وقوع آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به نقش قرآن در زندگی مردم در جامعه گفت: در قرآن کریم به تمامی مسائل پرداخت شده است و برای داشتن زندگی سالم می توان به آن مراجعه کرد .
 آذری تصریح کرد: مواد مخدر و اعتیاد ،به عنوان یک پدیده اجتماعی جوامع مختلف را با فرهنگ‌های مختلف تحت تاثیرخود قرار داده است.
وی افزود : اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر بیش از همه، قشر جوان و نیروی فعال جامعه را هدف قرار داده است ،لذاجامعه کنونی ما با آسیب های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند و برای پیشگیری از این امر داشتن راهکارها و تحقیق های موثر در جامعه ، از  الزامات است.
مدیر کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به نقش الگوهای قرآنی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: افرادی که الگوهای قرآنی را در زندگی سرمشق خود قرار داده اند همواره در آرامش روحی و جسمی به سر می برند.
آذری افزود: قرآن کتاب کاملی است که از سوی پروردگار جهانیان برای راهنمای بشر فرستاده شده است و برای داشتن زندگی سالم باید از آن برای کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کرد.
وی به استناد آیه شریفه 32 سوره مائده اظهار داشت : هر کس جان یک انسان را از مرگ نجات دهد مثل این است که جان همه را از مرگ نجات داده است و همچنین به استناد آیه شریفه 42 سوره اعراف بیان کرد تکالیف انسان به اندازه  قدرت او است و خدا به این وسیله راه را به روی انسان گشوده و همه را دعوت به پیوستن به این صف می کند و البته از هر کس به اندازه ی استعداد فکری و جسمی و امکاناتش انتظار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: شرایط کشور درحوزه آسیب‌های اجتماعی بگونه‌ای است که از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها باید برای توسعه  پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد و بدون شک یکی از بهترین ظرفیت‌ها آموزش و پرورش است .
آذری عنوان کرد: یکی از نیازهای جامعه امروزی توجه به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و آموزش و پرورش بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.