به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، علی رضا  صحرائیان،در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان جهرم اظهارداشت: گرچه تا رسیدن به اهداف ایده‌آل در امر توسعه فرهنگی و عمرانی کتاب و کتاب‌خوانی فاصله بسیار است اما با خرد جمعی و اتکاء به توان سایر دستگاه‌های متولی به نتیجه می‌رسیم.
وی با بیان اینکه متولی کتابخانه‌های عمومی تنها یک نهاد نیست، توسعه و فرهنگ کتاب‌خوانی را مستلزم همت همه جانبه دانست و افزود: مشکل اصلی کتابخانه‌های عمومی شهرستان جهرم در بخش اعتبارات است و برطرف شدن مشکلات کتابخانه‌ها نیاز به یک برنامه کوتاه مدت و بلند مدت دارد.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم به ضرورت حضور جدی و مستمر اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی در جلسات و تاثیرگذار بودن آنها در راستای تحول در این عرصه، بیان کرد: حضور افراد دلسوز و با انگیزه در این انجمن ضرورت دارد.
 صحرائیان به حمایت مالی کتابخانه‌ها از محل اعتبارات تخصیص یافته به شهرستان اشاره کرد و گفت: کتابخانه‌های عمومی کردیان و سیمکان با تخصیص اعتبارات جدید حمایت می‌شوند.