به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، در این بیانیه آمده است: شهید آباد تنها یک جغرافیا نیست، تاریخ حماسه مردمی است که عشق و سربلندی را معنا کردند. روستایی که ۴۶ شهید تقدیم قافله آفتاب کرد تا نامش به شهید آباد تغییر یابد.
بر این اساس علاقه مندان می توانند با ارسال 3 اثر در هر بخش در یکی از دو بخش فراخوان شامل بخش اصلی با موضوع "روستای شهید آباد و شهدای گرانقدر آن" و یا بخش ویژه با موضوع "شهدای مدافع حرم" شرکت نمایند. برگزیدگان از میان ارسال کنندگان بخش اصلی انتخاب می شوند و ۳نفر نیز از بخش ویژه دعوت می شوند.
آخرین مهلت دریافت آثار ۳۱مرداد ۱۳۹۵ است و علاقه مندان بایستی اشعار خویش را از طریق پست الکترونیکی به نشانی   shahidabad46@gmail.com  ارسال نمایند. هرنفر می تواند سه اثر در هر بخش ارسال کند و کارها بایستی فقط در صفحه اصلی ایمیل ارسال شوند و از پیوست کردن (attachment) آثار نیز خودداری نمایند.
در پایان این اطلاعیه ذکر شده دبیرخانه در استفاده فرهنگی هنری از آثار به هر نحو به نام صاحب اثر مجاز بوده و ذکر مشخصات و نشانی کامل و شماره تماس همراه با اثر الزامی است.