به گزارش خبرنگار برنا ازفارس، مجتمع تولید روغن جنوب کشوربا عنوان کیمیا دانه  با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، وزیر جهادکشاورزی و استاندار فارس درشهرستان سروستان به بهره برداری رسید .
این کارخانه در 13هکتار مساحت و با زیربنای 15هزار مترمربع احداث شده است در فاز نخست خود ظرفیت روغن کشی از 200تن دانه روغنی در شبانه روز دارد .
احداث فاز دوم کارخانه به ظرفیت 300تن ورودی دانه روغنی در شبانه روز و احداث فاز تصفیه وبسته بندی روغن در برنامه های آتی این مجتمع پیش بینی شده است.
همچنین با حضور معاون اول رئیس جمهوری طرح آبیاری نوین به صورت نمادین در چهار هزار هکتار از اراضی یکی از مزارع نمونه پسته شهرستان سروستان نیز  افتتاح شد.