به گزارش خبرنگار برنا از فارس، دکتر یعقوب مهندس با تجلیل از حرفه خبرنگاری اظهارداشت: انعکاس به موقع واقعیتها بهترین سد در مقابل بی اثر کردن شایعات است و قشر خبرنگار با نشر واقعی اخبار می تواند امنیت روانی افکار عمومی را تامین کند.
وی با تاکید بر تبعات و خطرات جبران ناپذیر کم دقتی در نشر اخبار حوزه سلامت اظهار داشت: انعکاس و انتشار صحیح اخبار حوزه دامپزشکی به لحاظ  اهمیت سلامت جامعه از حساسیت بالائی برخوردار است لذا خبرنگاران باید با دقت مضاعفی اخبار این حوزه را دنبال کنند.