به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، اعضای بدن محمد فتحی، 22 ساله ساکن  جهرم پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان پیمانیه جهرم تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
 کلیه‌های زنده‌یاد فتحی به زن 34 ساله و مرد 39 ساله هر دو ساکن شیراز که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان پیوند زده شد، کبد این بیمار مرگ مغزی نیز به مرد 31 ساله ساکن سنندج اهدا شد.
 کار جداسازی اجزا اهداشده  در بیمارستان پیمانیه جهرم انجام شد.