به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، در بازرسی یگان حفاظت محیط زیست از دو باغ در شهرستان لار 14 راس قوچ و میش آفریقایی و 11 راس قوچ و میش آمریکایی ضبط شدند که به دلیل نداشتن مجوز لازم جهت نگهداری از این حیوانات وحشی نسبت به ضبط این حیوانات تا تعیین تکلیف اقدام شد.
رئیس یگان حفاظت محیط زیست فارس تاکید کرد: با اقدام های مطلوب محیط زیست فارس شکارچی متخلفی که اقدام به شکار یک راس قوچ و 11 قطعه کبک در منطقه کوه هوا لامرد کرده بود دستگیر و اسلحه وی ضبط گردید.
مجتبی شکرانه عنوان کرد: دو متخلف که با اسلحه قصد شکار در منطقه شکارممنوع در شهرستان خنج داشتند نیز با اقدام سریع یگان قبل از شروع به شکار دستگیر شدند.