به گزارش خبرگزاری برنا از  دکتر یعقوب مهندس اظهارداشت: اهمیت امر نظارت بهداشتی فراورده های خام دامی بر سلامت جامعه و نقش دامپزشکان در حفظ سرمایه دامدار به واسطه پیشگیری، کنترل و درمان بیماری های دام و طیور ایجاب می نماید تا شاغلین این حوزه با اطلاعات کامل و اشراف به موضوعات تخصصی وارد بازار کار شوند. لذا برای این مهم گذراندن دوره های آموزشی در کنار افراد با تجربه به عنوان دستیار ضروری خواهد بود .
وی همچنین در ارتباط با نحوه اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی گفت: سازمان دامپزشکی کشور با هماهنگی سازمان نظام دامپزشکی و مشارکت سایر تشکلهای مرتبط ، پیگیر تهیه دستورالعمل نحوه اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی است و امیدواریم به زودی شاهد تحقق این مهم باشیم.