به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، محمد کمانداردر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اداره کل آموزش وپرورش فارس افزود: این دوره آموزشی در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص شعار سال برگزار خواهد شد
وی گفت: دراین دوره دو هزار وپانصد تن از معلمان پایه های چهارم ، پنجم وششم ابتدایی شهر شیراز شرکت خواهند کرد ومطالب آموزش دیده را برای بیش از80هزار دانش آموز شیرازی تدریس خواهند کرد
مشاوراجرایی مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: در همین راستا ۱۵۰ تن از معلمین سراسر استان نیز که قبلا این دوره را فراگرفته اند به عنوان مدرسین میانی کار آموزش این تعداد معلم را برعهده خواهند داشت
کماندار گفت:بابرنامه ریزی های صورت گرفته پس از انجام این دوره ، دوره ای مشابه نیز برای معلمان ودانش آموزان دوره های تحصیلی متوسطه اول ودوم ومراگکز پیش دبستانی نیز برگزار شود
وی گفت: پیش بینی می شودبا اجرای این طرح،مساله اقتصاد مقاومتی به صورت عام در متن کار تدریس معلمان استان قرار گیرد.
مشاوراجرایی مدیر کل آموزش و پرورش فارس ابراز امیدواری کرد تا پایان سال این مدرسین میانی به سراسر استان اعزام وکار آموزش بخش اعظمی از فرهنگیان استان را انجام دهند
کماندار گفت: آموزش وپرورش به عنوان دستگاه زیربنایی فرهنگ سازی در جامعه است وبه همین خاطر مساله اقتصاد مقاومتی که از سیاست های دولت تدبیر وامید هم هست به جد از برنامه های آموزش و پرورش فارس برای فرهنگیان و دانش آموزان استان است.