به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه بهسازی بلوک های زایمانی به عنوان یکی از سیاست های مهم طرح تحول نظام سلامت مورد توجه قرار گرفته، گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در بسته ترویج زایمان طبیعی، طی دو ارزیابی در سال های 93 و 94،توانست به عنوان دانشگاه برتر در کشور، معرفی شود.
دکتر "عبدالخالق کشاورزی" افزود: ترویج زایمان طبیعی و کاهش موارد زایمان سزارین، بدون دلیل علمی و غیرضروری که اهداف بسته ترویج زایمان طبیعی است، از اردیبهشت 93 در دستور کار دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، قرار گرفته است و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با عزمی مصمم در این زمینه گام برداشت.
وی  آماده سازی و ترغیب مادران باردار به انجام زایمان طبیعی، بهینه سازی فضاهای زایمانی، تجهیز و خوشایندسازی فرایند زایمان، همراه با برگزاری کلاس های آموزشی آماده سازی ویژه زایمان طبیعی را از اهم فعالیت های این دانشگاه، در این راستا عنوان کرد.
قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: تاکنون در راستای تحقق اهداف بسته ترویج زایمان طبیعی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیش از 15هزار مترمربع، بهسازی و توسعه فضای فیزیکی انجام شده، که با صرف بیش از 17میلیارد تومان هزینه صورت گرفته و ماحصل آن، بهره برداری از 94 اتاق تک نفره زایمان طبیعی تاکنون و آماده شدن 25 اتاق دیگر تا پایان سال است.
کشاورزی گفت: برای ارایه خدمات تخصصی، تاکنون بیش از چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان، تجهیزات پزشکی موردنیاز تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با اشاره به ثمربخشی طرح تحول نظام سلامت در فارس، اضافه کرد: در پی اجرای این طرح، میزان مرگ و میر مادران باردار 50درصد نسبت به قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت کاهش یافته است، همچنین میزان مرگ نوزادان از سه و هفت دهم در هزار تولد زنده به یک و نه دهم مرگ در هزار تولد زنده در دو ساعت ابتدایی تولد، میزان سزارین بار اول از 33درصد در سال 93 به 25 و دو دهم در سال 95 و میزان سزارین کل از 64درصد در سال 92 به 54درصد در سال 95، کاهش پیدا کرده است.
قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: همچنین با تلاش های دست اندرکاران در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیش از 66 هزار مادر باردار در سطح بیمارستان های زیر مجموعه، با شرکت در کلاس های آمادگی زایمان، آموزش دیدند و در راستای تامین نیروی انسانی بلوک های زایمان هم نسبت به اعزام بیش از 150 مامای طرحی و شرکتی برای استانداردسازی، پیگیری های لازم انجام شده است.
کشاورزی با بیان اینکه در همین راستا، تجهیزات بلوک های زایمان، استانداردسازی شد و برای نظارت بر این امر، بیش از 300 بازدید از بیمارستان ها و واحدهای تابعه (خصوصی، دولتی و وابسته)، صورت گرفت؛ گفت: بیش از 35 کمیته ستادی در خصوص ترویج زایمان طبیعی، تشکیل و عملکرد متخصصان زنان و اندیکاسیون سزارین بررسی و پسخوراند به آنها، ارایه شد.
همگامی مرکز MCMCشیراز با اهداف طرح تحول نظام سلامت
وی همچنین از حضور هفت ماما در مرکز پایش مراقبت های درمانی(MCMC) خبر داد و ادامه داد: در مرکز پایش مراقبت های درمانی به عنوان مرکزی ویژه به ابتکار دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز همگام با اهداف طرح تحول نظام سلامت، سلامت مادران، کودکان و نوزادان پرخطر هم اکنون در حال پیگیری است که نتیجه مثبتی در افزایش دستاوردهای مثبت در زمینه سلامت این گروه ها داشته است.
قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیرازافزود: همچنین با برپایی بیش از 50 کارگاه و سمینار در خصوص فوریت های مامایی، ارزیابی سلامت جنین، زایمان فیزیولوژیک  و زایمان بدون درد، برای متخصصان زنان و کارکنان مامایی، زمینه های توسعه دانش در این زمینه نیز فراهم شد.
در برنامه امروز، همزمان با سراسر کشور، بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)داراب هم به چرخه بیمارستان های ارایه کننده خدمات بلوک زایمانی می پیوندد و شِش اتاق LDR، با زیربنای 500 مترمربع و با هزینه 600 میلیون تومان، به بهره برداری رسید.
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 32 بلوک زایمان مورد بهسازی و نوسازی  قرار گرفته که از این تعداد، 23 بلوک مجهز به اتاق  LDRشده و 92 اتاق  LDRافتتاح و به بهره برداری رسیده است.