به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، این دوره با هدف آشنایی سازمان های مردم نهاد دررفع چالش ها و آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد ، آسیب دیدگی زنان و دختران جوان ، چگونگی شبکه سازی و تسهیل گری در بافت های آسیب پذیر از 18 آبان ماه جاری به مدت 3 روز در شیراز و در محل هتل جهانگردی برگزار می گردد.
در این دوره که 80 سازمان مردم نهاد از سراسر کشور حضور دارند در اولین روزبا سخنرانی دکتر افتخار زاده از اساتید دانشگاه تهران کار خود را آغاز کرد و با سخنرانی خانم دکتر افتخار زاده ، دکتر پاشا از اساتید دانشگاهی و علی رضایی معاون جوانان و امور فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان فارس ادامه خواهد یافت.
این دوره در تاریخ 17 تا 20 آبان  سال جاری در محل هتل جهانگردی شیرازبا حضور 80نفر از اعضاء سازمان های مردم نهاد سراسر کشور برگزارمی شود.