به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، مهندس شاپور رستمی با تأکید بر نقش اقامتگاه‌های بومگردی در حفظ میراث فرهنگی، افزود: اقامتگاه‌های بوم گردی در محیط‌های طبیعی با رعایت بالاترین سطح ضوابط محیط زیستی و سازگاری با معماری و سیمای منطقه احداث می‌شود و ضمن تعامل با جامعه محلی زمینه حضور طبیعت گردان را باکیفیتی قابل‌قبول در محیط‌های طبیعی فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: در راستای توسعه این اماکن، باید جلسه توجیهی و آموزشی اقامتگاه‌های بوم گردی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط با حضور جوامع محلی برگزار شود تا بتوان بهترین استفاده را از این‌چنین ظرفیت‌هایی برد.
 معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس ادامه داد: گردشگری فرهنگی و روستایی از شاخه‌های مورد اقبال گردشگران داخلی و خارجی است و اماکن اقامتی محلی با نشان دادن سبک زندگی، معماری و غذاهای خوش‌طعم بومی نقش مهمی در جذب این نوع گردشگران دارند.
رستمی تاکید کرد: میزان طرح های گردشگری قابل اجرا در روستاها در قالب اقامتگاههای بوم گردی و سایر موارد تا مبلغ 150 هزار میلیارد ریال اجرایی شود و ظرف مدت 45 روز گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده، باید در اختیار معاونت گردشگری و امور زائرین استانداری فارس قرار گیرد.
وی یکی از جلوه های بارز تحقق اقتصاد مقاومتی را اجرای طرحهای گردشگری در روستاها و عشایر  و ایجاد اقامتگاههای بوم گردی دانست و افزود: توسعه و رونق گردشگری روستایی و عشایری با احیای اماکن اقامتی طبیعی و بوم گردی محقق می شود.