به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، سرهنگ "سیدفرج اله موسوی" اظهارداشت:با توجه به اینکه درصد زیادی از تصادفات درون شهری در کلان شهر شیراز مربوط به موتورسیکلت ها می باشد، در راستای انتظام بخشی و کاهش تصادفات موتورسیکلت، طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف با جدیدت در این شهرستان اجرا می شود.
وی بیان کرد: 40 درصد از فوتی های ناشی از تصادف در شهرستان شیراز مربوط به موتورسیکلت ها است که اکثرا به دلیل وارد شدن ضربه به سر راکبان و ترک نشینان به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی است، لذا استفاده از کلاه ایمنی می تواند در کاهش متوفیان ناشی از تصادفات موتورسیکلت ها، بسیار موثر باشد.
رئیس پلیس راهور مرکز استان فارس با بیان اینکه عمده تخلفات موتورسیکلت ها مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی، عبور از پیاده رو و حرکات مارپیچ می باشد، تصریح کرد: در راستای انتظام بخشی به موتورسیکلت ها و برخورد با راکبان متخلف، طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف در شیراز به صورت مستمر و با جدیدت در سطح شهر شیراز اجرا می شود.
با اجرای این طرح در سطح شهرستان شیراز طی سه روز گذشته 150 دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و جهت اعمال قانون روانه پارکینگ شده است.