به گزارش خبرنگار برنا ازگراش ، در این شب شعر  فرماندار ، مسئولین ادارات ونهادها ، مدیر رادیوفرهنگ جمهوری اسلامی و جمع کثیری ازاصحاب هنر ، اندیشه وفرهنگ حضورداشتند.
شعر خوانتی سعیدبیابانکی شاعر اصفهانی و اجرای گروه سرود مصباح الهدی پایگاه مقاومت شهیدعبدالصمدفاتی شهرستان لار در رثای حضرت زینب کبری (س) و آخرین سرباز شش ماهه حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) ازجمله برنامه های اجرا شده درشب شعر پیامبر بود.
 فرماندارشهرستان گراش با بیان سخنانی ضمن تقدیر از حضور گرم شاعران آیینی ، با قرائت اشعاری ازشیخ اجل سعدی شیرازی در وصف حضرت رسول مکرم اسلام (ص) ازتمایل انسانها به ماندگاری سخن گفت .
اصغرفرودی با بیان اینکه افرادی که به حق وحقیقت  وتعالی راه میگیرند ماندگارمیشوند، گفت: شعر زمانی ماندنی میشود که درجامعه تاثیر گذار بوده ودرجهت متعالی حرکت کند.
وی ازگراش به عنوان منطقه ای مستعد ودارای فرهیختگان وشاعران یادکرد وافزود: گمان نشود که اگر ازمرکز فاصله ای بسیارداریم از داشتن شاعر محرومیم بلکه منطقه جنوب و بخصوص گراش دارالاشعار و بیت الادب میباشد .
درادامه تعدادی  ازشاعران ازشهرهای لار، اوز وگراش به قرائت اشعار خویش پرداخته وسپس استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد درسخنانی کوتاه ازشعر به عنوان جنس نبوت یاد کرد و گفت : حیات انسان درلایه خیال وحس وشهود قرار دارد که لایه حس برای همه قابل درک است ولی در شهود تنها شاعران مستعد میباشند که بر ادراک آن میرسند .
دکترابراهیم مهرابی با اشاره به جمله ما رایت الا جمیلا که حضرت زینب (س) در دربار یزید پلید بیان فرمود شاعرانه خواند و خاطرنشان ساخت : درکربلا بظاهر جز قتل و دود وخون وغارت واسارت نبود ولی حضرت زیب (س) این کلام راشاعرانه بیان فرمود و لذا کارشاعر سترگ است وستودنی  و باید آن را ازجنس نبوت دانست .
دراین شب شعر علیرضا قزوه شاعر  آیینی کشور قطعه ای در رثای حضرت ام الابیها (س) قرائت کرد ومداحی یکی ازمداحان اهلبیت اطهار(ع) ازشهرمقدس مشهد به مراسم شعرخوانی خاتمه داد .