به گزارش خبرنگار برنا ازلارستان،  استانداری فارس با ارسال لوح سپاسی برای معاون استاندار و فرماندار ویژه لارستان، معاون سیاسی و امنیتی اجتماعی وی و کلیه اعضا ء شورای تامین شهرستان که مخلصانه در تأمینامنیت مطلوب شهرستان لارستان، که دارای موقعیت استراتژیک در ابعاد مختلف می باشد، مجاهدت خاموش دارند و سهم قابل توجهی در تأمین امنیت این منطقه داشته اند، از آنها تقدیر و تشکرکرد.
 این تجلیل بر اساس ارزیابی دبیرخانه شورای تامین استان بود که شهرستان لارستان  را در زمره موفق ترین شورای تأمین استان در 10 ماهه سال 95 بر اساس شاخص های ارزشیابی در ابعاد کیفی و کمی قرار داده است.