به گزارش خبرنگار برنا از فارس،سرهنگ دهقانی اظهارداشت:  مسیر جایگزین از مسیر جوادیه به سمت کمربندی به محدوده اصفهان باز و این مسیر حرکت کنند.
وی  در ادامه گفت: آبگرفتگی و بارش باران و برف شدید در محورهای خرم بید ،اقلید و سپیدان وجود دارد.