به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، عیسی ملک پور در جمع گروه کنترل ،تحقیق و پژوهش کمیساریای عالی پناهندگان که به منظور  بررسی شیوه آموزش و دغدغه های پناهندگان  از فعالیت های سوادآموزی به استان فارس سفر کردند گفت: در سال جاری 542 تن از اتباع  غیر ایرانی تحت پوشش فعالیت های سواد آموزی فارس قرار گرفته اند.
وی گفت: استان فارس طی سه سال گذشته با کمیساریای عالی پناهندگان همکاری داشته که  در سال اول تعداد 110 تن در سال دوم نیز  214 تن از اتباع کشور های خارجی را تحت پوشش قرار داده است.
ملک پورگفت: در راستای اجرای این طرح  ضمن تشکیل ستاد آموزش اتباع و تعیین  شهرستانهای دارای بیشترین اتباع ، بهترین و کارآمدترین آموزش دهندگان انتخاب شده و با تأمین و توزیع لوازم آموزشی، نسبت به آموزش  مهارتهای زندگی و دیگر آموزشها لازم برای آنها  به تفکیک جنسیت  اقدام شده است.
معاون سوادآموزی فارس افزود: 77%  اتباع سواد آموزن تحت پوشش  زن و 23%  نیز مرد بوده اند که بیشتر آنها با 70 درصد جمعیت در گروه سنی زیر 18 سال قرار داشته اند.
وی در ادامه گفت: استان فارس علاوه بر اجرای طرح کمیساریا ، تعداد 1500تن از اتباع را نیز از محل بودجه سازمان سوادآموزی کشور تحت پوشش داده که در کل بیش از  2 هزار  تن از اتباع را  تا کنون تحت پوشش قرار داده ایم.
ملک پور همچنین  گفت: برای نظارت بر آموزش پناهندگان، علاوه برحوزه معاونت اداره کل و آموزش و پرورش و سایر همکاران در شهرستانها ، در مواردی نیز توسط همکاران کمیساریا ، امور اتباع استانداری و سایرهمکاران اداره کل از روند آموزش این گروه بازدید به عمل آمده است.
معاون سوادآموزی فارس ادامه داد: تعهدات ما در قبال این گروه تا پایان سال 2016 بوده که استان فارس توانسته ضمن عمل به تعهدات خود  تا تاریخ دهم دی  ماه 95  تعداد  542 تن را این افراد را تحت پوشش کامل قرار دهد .
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آموزش مهارت های خواندن و نوشتن ، ریاضی ، قرآن و فرهنگ اسلامی برای اتباع  ، آموزشهای جنبی دیگر همانند مهارتهای زندگی و سبک بهتر زندگی و مشاوره ای نیز برای آنها در نظر گرفته شده است .