به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،  مادر 34 ساله، در بارداری چهارم خود صاحب یک فرزند پسر با وزن چهار کیلو و هشتصد گرم شد.
نیروی مامایی بخش ریکاوری بیمارستان حافظ، گفت: این مادر که از دو سال پیش دچار دیابت بوده، به دلیل داشتن یک بار سابقه سقط و یک زایمان زودتر از موعد که منجر به فوت جنین شده بود، مادر پرخطر محسوب می شد.
"میترا ادراکی" افزود: در دوران بارداری این مادر، مراقبت های خاص برایاو انجام شد، انسولین نیز در دوران بارداری به مادر تزریق می شد و با تلاش های همکاران درمانی در بیمارستان حافظ، نوزاد با چهار کیلو و هشتصد گرم متولد شد و مادر و نوزاد وضعیت خوبی دارند.