به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از فارس، فرج الله رجبی در مراسم افتتاحیه بازاندیشی امت اسلامی در پرتو ملاصدرا از برگزاری این مراسم به‌مثابه جایگاهی برای رفع دغدغه جوانان اسلام یاد کرد و گفت: با برگزاری چنین نشست‌هایی می‌توانیم خشونت و درد و رنج را به کلامی دیگر به موضوعی دیگر و به صلح، آرامش، بالندگی، دوستی و همدلی تبدیل کنیم. 
رجبی افزود: آنچه مهم است این است که با گذشت چهارسده از دوران حیات مادی ملاصدرا به نظر می‌رسد او زنده و بالنده با ما حشر و نشر دارد. زندگی و حیات او و اینکه کسی بعد از او به عرصه فلسفه وارد نشده، مگر اینکه بخواهد بردستاوردهای ملاصدرا پژوهش کند،‌گواهی بر این موضوع است.
وی در ادامه سه عبرت را از زندگی ملاصدرا مورد توجه قرار داد و گفت:به عنوان یک ناظر غیر فیلسوف سه عبرت را درخصوص زندگی ملاصدرا بیان می‌کنم. اولین در حوزه علما، یعنی اولین کسانی که به او طعنه زدند. در تذکره‌های بعد از ملاصدرا که مقارن با حیات اوست، هرگاه از او نام می‌برند با طعن و ابهام و ایهام درباره‌اش صحبت می‌کنند.
رجبی تصریح کرد: استاد مطهری معتقد بود باید چند قرن بگذرد تا افکار ملاصدرا بر مردم روشن شود. این نشان می‌دهد علما باید در حوزه معرفتی سعه صدر داشته باشند. 
وی اذعان داشت: درست است که غیرت دینی خصلتی ارزنده است؛ اما بنای آن باید علم و پایه آن حلم باشد. در دوران فعلی هم به همه جوانان توصیه می‌کنم در حوزه معرفتی تأمل و تمأنینه داشته باشند.
نماینده مردم شیراز در مجلس بخش دوم عبرت را مخصوص حاکمان دانست و ادامه داد: حاکمی در زمان خود ملاصدرا را تبعید کرد و جامعه را از بهره‌مندی از افکار او دور داشت، حاکم دیگری در چند سال آخر عمر ملاصدرا تبعید را از بین برد و باعث شد ملاصدرا در مدرس خود، مدرسه خان، منشأ خیر و برکت ‌شود؛ نه فقط در حوزه حکمت که در علوم طبیعی و باعث ایجاد تحول علمی در این منطقه شد. 
وی افزود: حاکمان باید بدانند در آموزه‌های اسلامی گذرگاه‌هایی است که اگر از آن‌ها با نیک اندیشی رد نشویم ممکن است برای دیگران ایجاد مشکل کنیم. تمأنینه در حوزه حکومت‌داری رحمت است. 
رجبی سومین عبرت را معطوف به جوانان دانست و گفت: ملاصدرا دو حوزه را به خوبی شناخت؛ تعبد و تعقل و این دو را اول از هم تمیز داد و سازش داد. در زندگی شخصی او هیچگاه عدول از شرع را نمی‌بینیم؛ اما در حوزه عقل و اندیشه آزاداندیش بود و خود را از قشری‌گری و جزم‌گرایی نجات داد و توانست بنایی را پایه گذارد که فخر بشری است. 
وی با تأکید بر ریاضت‌طلبی و مجاهدت ملاصدرا خاطرنشان ساخت: جوانان باید همزمان که به اعتلای اندیشه فکر می‌کنند به ریاضت و مجاهدت و حفظ شخصیت معنوی هم توجه کنند تا دستاوردهای جامعه اسلامی ما دستاورد‌هایی بلند وهمیشگی باشد.