به گزارش خبرگزاری برنا از فارس ، مصیب امیریاظهار داشت: بنای مسجد و مدرسه خان مربوط به دوره شاه سلیمان دوم صفوی است و در غرب شهرستان جهرم واقع گردیده و مصالح به کار رفته در ساخت آن از خشت،گل، آجر،سنگ و گچ است و هم اکنون محلی برای تدریس و تحصیل تعدادی از طلاب و مدرسین می باشد.

وی در تشریح جزئیات مرمت این دو بنای تاریخی افزود: عملیات مرمت در قسمتهای ساخت و نصب سنگ های دوال طاق نماهای حیاط، ساخت و نصب سنگ نماهای حیاط و بخش فوقانی، اندود گچ سر در ورودی با استفاده از گچ و پودر سنگ، بازسازی مقرنس ورودی مسجد و مدرسه ، سفید کاری داخلی حجره های مدرسه این دو بنا در دست اجرا می باشد. 
این مقام مسئول با اشاره به پیشرفت فیزیکی60 درصدی مرمت هر دو بنای مذکور با اعتبار 3میلیارد و 697 میلیون ریال از محل استانی خاطر نشان کرد: برای 40 درصد باقی مانده از مرمت این دو اثر تاریخی، میزان 3 میلیارد ریال دیگر اعتبار مورد نیاز است.
گفتنی این این دو بنای تاریخی به شماره 960 در دیماه 1352 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.