به گزارش خبرگزاری برنا از  فارس، محمد کرم اللهی اظهارداشت: حوزه هنری فارس برای شعر و ادب آیینی جایگاه ویژه ای قایل است و از این رو خانه شعر آیینی را راه اندازی کرده و مسوولیت آن را به پیر شعر آیینی فارس استاد ده بزرگی سپرده است.
وی گفت: شعر  رضوی نیز از جمله بخش های قابل توجه شعر آیینی است و خوشبختانه در سال های اخیر با برگزاری جشنواره های مختلف به صورتی ویژه مورد توجه شاعران آیینی سرا قرار گرفته است.
رییس حوزه ی هنری انقلاب اسلامی فارس ابرزا داشت: ما از هر حرکت ارجمند در حوزه ادبیات آیینی استقبال می کنیم و برگزاری مشترک این برنامه و بازگشت آن به شیراز نیز در هین راستا صورت گرفته است.