حیدر علی کامیاب کلانتری در آیین تجلیل از سازمان های مردم نهاد جوان و مراکز مشاوره و تعالی خانواده اداره کل ورزش و جوانان فارس اظهارداشت: جوانان با پتانسیل بالای خود در یکسال پایتختی شیراز 2017 و مجمع ملی جوانان یار و همراه اداره کل ورزش و جوانان فارس بودند.
وی ادامه داد:هم اکنون نیز جوانان فارسی با همتی مثال زدنی مشغول خدمات رسانی در طرح آسیب های اجتماعی و محلات آسیب پذیر هستند تا بتوانند به موفقیت کشور خود کمک کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس تاکید کرد: با هماهنگی های انجام شده و درراستای اعتلای کشور این آمادگی در اداره ورزش و جوانان فارس وجود دارد تا  بخشی ازفعالیت های  دولتی به جوانان سپرده شود.