به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،  آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی، ارگ کریمخانی، موزه سنگ های تاریخی ،هفت تنان، موزه پارس، موزه گرمابه وکیل، تخت جمشید و موزه تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم، نقش رجب، شهر تاریخی بیشاپور، موزه بیشاپور، موزه مردم شناسی کازرون ، موزه خط و کتابت نی ریز، قلعه دختر و کاخ اردشیر فیروزآباد ،کاخ ساسان سروستان و موزه باغ نشاط لاراز جمله آثار تاریخی ـ فرهنگی تحت پوشش این اداره کل می باشد.