به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، دکتر "سید ابوالفضل هاشمی اصل" مهمترین علت مرگ نوزادی در ایران را تولد زودرس، نارسایی نوزاد هنگام تولد، کم وزنی شدید و پیامدهای مربوط به این موارد عنوان کرد و گفت: در صورت تولد نوزاد قبل از ۲۶ هفته بارداری و در صورتی که نارسایی بسیار شدید وجود نداشته باشد، می توان با استفاده از امکانات و رسیدگی به موقع، جان نوزاد را نجات داد.
وی تاکید کرد: در مورد نوزادانی که بعد از ۲۶ هفته بارداری متولد می شوند و نارسایی جدی ندارند، تمام تلاش مجموعه دانشگاه، معاونت درمان و واحد سلامت نوزادان این است که این نوزاد زنده بماند و با کمترین مشکلات و عوارض ترخیص شود.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز لازمه تحقق این اهداف را استانداردسازی تجهیزات، فضای فیزیکی و نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: با وجود محدودیت های اعتباری در سال ۹۶، با مدیریتی که در زمینه آموزش پزشکان و کارکنان شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان انجام شد و همچنین تاکید بر حضور کارکنان آموزش دیده در بخش های نوزادان و مادران، شاخص میزان مرگ و میر نوزادان از ۱۱ و دو دهم درصد در سال ۱۳۹۵، به ۱۰ و ۶دهم در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته که معادل پنج و سه دهم درصد است