به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، این اقدام که در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور مدیران و مسئولان سازمان ها ، ادارات و نهاد ها متولی امر زمین انجام گردید صدها پروژه بدون مجوز در حال ساخت  در اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم جاده ها تخریب شد.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز  درحاشیه اجرای این احکام با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با زمین‌خواری و تصرفات اراضی ملی گفت: رفع تصرف از اراضی ملی و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری های خلاف مقررات در اولویت اقدامات دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال در استان فارس است .
علی صالحی با تأکید بر اینکه امروز مرحله دوم  نظارت مستقیم دادستانی شیراز بر اجرای این احکام انجام گردید گفت : حضور میدانی مدیران و مسئولان اجرایی متولی امر زمین می تواند باعث تسریع در اجرای احکام شود و این حرکت اثبات کننده عزم جدی و اراده دستگاه های متولی در جهت اجرای قانون است.
وی گفت : تخریبات صورت گرفته امروز شامل برخی احکام قطعی محاکم و همچنین شامل ساخت و سازهای غیر مجاز محدوده منابع طبیعی و یا حریم رودخانه و جاده بود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال همچنین از مسلوب المنفعه شده دهها چاه غیر مجاز همزمان با اجرای این احکام خبر داد و افزود: این اقدام نیز با حضور مسئولین شرکت آب منطقه ای فارس و حمایت و تأمین امنیت نیروهای انتظامی انجام شد.
 دادستان شیراز اظهار امیدواری کرد در برنامه زمانبندی سه ماهه بخشی عمده ای از تصرفات غیر مجاز در استان فارس را رفع و به انفال و بیت المال بازگردانیم.
در پی انتقادات شدید رئیس کل دادگستری استان فارس نسبت به تصرفات چشمگیر  زمین خوران در اطراف شیراز دادستان عمومی و انقلاب شیراز از ابتدای سال جاری با حضور میدانی در مناطق تصرف شده از نزدیک بر اجرای این احکام و رفع تصرفات نظارت می نماید.