|

همزمان با 20 خرداد روز جهانی صنایع دستی آیین تجلیل از برترین های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس برگزار شد. در این آیین از چند هنر جدید هنرمندان و خودرو پیکان آینه کاری شده توسط هنرمندان شیرازی رونمایی شد.