به گزارش خبرگزاری برنا از  فارس، مرضیه بدایت، هدایتگر این نمایشنامه خوانی در این باره گفت: نمایشنامه مناظره عاشقانه با برداشتی از سوتفاهم‌های موجود در زندگی زوجها در جوامع کنونی زندگی پنج زوج را با ماهیت های متفاوت رفتاری نشان می دهد.
وی افزود: این نمایشنامه متشکل از ٥ اپیزود است که در هر اپیزود اختلافات و سو تفاهم هایی بین ازواج شکل می گیرد؛ نمایشنامه مناظره عاشقانه تلفیق دو گونه متن ایرانی و خارجی اما با ساختاری یکسان است.
بدایت با بیان اینکه نمایشنامه یادشده شامل ۵ اپیزود تلفیقی است گفت: اپیزود اول مکالمه خیالی یک مرد و همسرش که به تازگی در دریا غرق شده است، اپیزود دوم مکالمه بین یک مرد خونسرد و منفعل با همسر حساس و پرحرفش، اپیزود سوم مکالمه بین دو عاشقی که پس از مدتها همدیگر را ملاقات کرده هیچکدام دیگری را نمی شناسد، اپیزود چهارم داستانی فانتزی از زن و مردی که بلیطی هدیه برای تماشای تئاتر  دریافت می کنند اما، سردرگم هستند و اپیزود پنجم مشاجره بین دو عاشق لجباز که کودک درونِ فعالی دارند.
نمایشنامه «مناظره عاشقانه» توسط محمد یعقوبی و کارل فالنتین نگاشته شده که توسط ١٠ هنرمند تئاتر خوانده می شود.