به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، مسوول واحد سلامت روان مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز، گفت: شیر مادر، بهترین غذا برای پرورش روح و جسم کودک است که می تواند موجب ارتقای پیوند عاطفی، تکامل روحی، شناختی و احساس امنیت در کودک شود.
"ندا محمدی" با اشاره به تحقیقات گسترده در زمینه روابط عاطفی مادر و نوزاد، بیان کرد: مادرانی که در ساعت نخست تولد، فرزند را با شیر خود تغذیه می کنند، بسیار سریع‌تر از سایر مادران به کودک خود احساس مثبت پیدا می کنند و احتمال موفقیت در تغذیه با شیر مادر، به مراتب بیشتر می شود.
زمان بحران عاطفی بین مادر و نوزاد
وی ادامه داد: زمان بحران عاطفی بین مادر و نوزاد به مدت زمانی گفته می شود که لازم است فرزند از بدو تولد نزد مادر قرار گیرد تا مورد پذیرش او واقع شده و روابط عاطفی بین آنها برقرار شود؛ طول این مدت در انسان به دلیل پیچیدگی های عاطفی روانی، حدود ۱۲ ساعت است.
مسوول سلامت روان مرکز بهداشت شهدای انقلاب، تماس زودهنگام مادر و نوزاد در ساعت نخست عمر نوزاد را برای برقراری ارتباط عاطفی دارای اهمیت ویژه دانست و اضافه کرد: کودک در این مدت در اوج هوشیاری بوده و پس از گذشت ۹۰ دقیقه از تولد، هوشیاری نوزاد کاهش یافته و تا حدود ۴۸ ساعت، نوزاد خواب‌آلود است.
محمدی، گفت: تماس زودهنگام در ساعت نخست زندگی بین مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت نخست و تداوم آن در همه اوقات شبانه روز، موجب ایجاد روابط عاطفی قوی‌تر بین مادر و نوزاد می شود و موفقیت در امر شیردهی، بقا و سلامت کودک را به همراه دارد.
خطر بروز افسردگی در نوزادان
وی رابطه سالم و قابل قبول بین مادر و نوزاد را موجب احساس امنیت و آرامش در نوزاد برشمرد و اضافه کرد نبود ارتباط صحیح و مختل شدن این رابطه، خطر بروز افسردگی در نوزاد و مخاطره در آینده روحی و روانی کودک را به همراه دارد.
مسوول سلامت روان مرکز بهداشت شهدای انقلاب، بیان کرد: نوزاد، موجودی همانند سایر موجودات با یک آمادگی رفتاری اولیه است؛ با توجه به داد و ستدهای عاطفی و اجتماعی با والدین و به ویژه مادر، موفقیت این فرایند بستگی به چگونگی رفتار با کودک دارد و این به معنای این است که نوزاد از نظر جسمی و روانی احساس کند در هر شرایطی یک آغوش پذیرنده برای او وجود دارد.
آیا حضور پدر، در موفقیت روند شیردهی موثر است؟
این کارشناس سلامت روان، حضور پدر هنگام شیردهی را موجب تاثیر مثبت بر روند شیردهی بیان کرد و فراهم سازی شرایط مناسب مانند شروع شیردهی در یک محیط آرام، خُلق و خوی مثبت مادر، نگاه به کودک، لمس بدن کودک و صحبت آرام با نوزاد را در تقویت پیوند عاطفی مادر و نوزاد، بسیار مهم برشمرد.