به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،«لیلا محبی» گفت: شیرهای فله ای دارای میکروب های بیماریزا هستند که حتی از راه پوست انسان نیز قابل جذب هستند و می توانند باعث ایجاد بیماری شوند.
وی با بیان اینکه در فرآیند جوشاندن شیر فله در منزل ممکن است حرارت به صورت یکسان به تمام اجزای شیر نرسد، افزود: در این حالت میکروب ها در سطح شیر می توانند زنده باقی بمانند و برای مصرف کننده ایجاد مشکل کنند.
این کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ادامه داد: جوشاندن مستقیم و طولانی شیر مقداری از ارزش غذایی شیر را می کاهد و بخش عمده ای از مواد مفید شیر از جمله پروتئین ها به ته ظرف چسبیده و از دسترس مصرف کنندگان خارج می شود؛ در حالی که در تولید شیر پاستوریزه در کارخانه در مدت زمان خیلی کوتاه و در دمای ثابت، حرارت به صورت یکسان به تمام نقاط شیر می رسد.