به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،  به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، مانور سنجش میزان آماده بکاری مولدهای تامین برق مراکز حساس استان فارس و شهرستان شیراز، بدون اعلام قبلی به مراکز مورد نظر از سوی این شرکت و با موفقیت برگزار شد.
براساس این گزارش، طی این مانور، برق فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز و چند چاه آب، قطع و میزان آمادگی فرودگاه شیراز خوب ارزیابی شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در حاشیه این رزمایش، گفت: با هدف سنجش میزان آمادگی مراکز حساس به خاموشی برق و بدون اطلاع قبلی، برق برخی مراکز نظیر فرودگاه شهید آیت الله دستغیب، قطع شد.
مهندس جلال زراعت پیشه اضافه کرد: در این مانور و بدون اطلاع قبلی، شرایط حادثه غیرمترقبه شبیه سازی و پاسخ شبکه و رفتار انسانی به مشکل، ارزیابی شد.
زراعت پیشه گفت: خوشبختانه برخی دستگاه ها و مراکز نظیر فرودگاه شیراز، واکنش درستی به این شبیه سازی داده و ظرف مدت کوتاهی از اعمال خاموشی توسط دیسپاچینگ توزیع برق شیراز، ژنراتورها را وارد مدار کردند.
وی با تصریح اینکه رفتار تمام مراکز حساس قرار گرفته در محدوده‌ی اجرای مانور، بررسی و ارزیابی شده است، گفت: خوشبختانه برخی از این مراکز رفتاری منطقی و درست را نشان داده و برخی نیز پیش بینی های لازم را برای مواقع بحران انجام نداده بودند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با بیان اینکه پدافند غیرعامل به معنای مصونیت در مقابل تهدیدات است؛ گفت: تهدیدات به دو بخش طبیعی و غیرطبیعی (انسانی) تقسیم شده است و هدف پدافند غیرعامل ایجاد و حفظ آمادگی در برابر تمام وقایع طبیعی و انسانی است.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شیراز نیز با بیان اینکه رزمایش سنجش آمادگی مراکز حساس در زمان خاموشی غیرقابل پیش بینی، با موفقیت برگزار شد، گفت: این مانور، حرکتی بود برای ارزیابی وضعیت مراکز حساس استان فارس و شهرستان شیراز.
مهندس محمدرضا منصوری صبا گفت: برخی مراکز حساس نظیر فرودگاه شیراز واکنش بسیار منطقی و سریع  در این مانور داشتند اما برخی مراکز نیز پیش بینی لازم را برای تامین و ایجاد زیرساخت های مواجهه برا ی شرایط بحرانی و وقوع حوادث غیرمترقبه میبایست تلاش بیشتری  نمایند .
منصوری صبا با یادآوری تعاریف پدافند غیرعامل، گفت: ارکان پدافند غیرعامل شامل افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ، ارتقاء پایداری ملی با مشارکت مردمی و تسهیل مدیریت بحران در مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می باشد
وی گفت: شرکت توزیع نیروی برق شیراز اقداماتی را در زمینه پدافند غیرعامل اجرایی کرده است که شامل آموزش کارکنان و فرهنگ سازی، تدوین سناریوهای برق رسانی به مشترکین در شرایط بحرانی و اضطراری، ایجاد زیرساخت ها و ظرفیت های لازم با هدف اجرای سناریوهای بدبینانه و ایجاد نقاط رینگ در شبکه های توزیع برق است
منصوری صبا همچنین، اجرای پروژه های اتوماسیون شبکه، مقاوم سازی شبکه های توزیع برق، اجرای رزمایش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در طول سال  با هدف ارزیابی آمادگی، کنترل آماده به کاری مولدهای اضطراری مشترکین حساس و مراکز حیاتی و تامین تجهیزات مقابله با شرایط بحرانی، را از دیگر اقدامات شرکت توزیع نیروی برق شیراز در زمینه پدافند غیرعامل اعلام کرد.
معاون شرکت توزیع نیروی برق شیراز خاطرنشان کرد که اجرای مانور کنترل آماده بکاری مولدهای مراکز حیاتی و حساس استان فارس، یکی از اقدامات مهم این شرکت در زمینه پدافند غیرعامل محسوب می شود که با برنامه ریزی دقیق، اجرایی شده است.
منصوری صبا توضیح داد که در مانور اجرا شده، برق فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز و برخی از مخازن چاه های آب، به عنوان 2 مرکز مهم و حساس و حیاتی فارس و شیراز قطع شد که واکنش فرودگاه شیراز به موقع، منطقی و صحیح سریع  ارزیابی شد.
براساس این گزارش، از 6 تا 12 آبان ماه به عنوان هفته پدافند غیرعامل تعیین و در تقویم ایران ثبت شده است.