به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری گفت: مهم ترین مفاهیم در زمینه اداره شهر و شهروندان، مفاهیم ""مشارکت اجتماعی"" و ""احساس تعلق محله ای ""شهروندان یا محله محوری  هستند که امروزه مدیران کلان شهرها  سعی نموده اند تا به اجرایی شدن این دو مفهوم بپردازند.
دکتر ابراهیم گشتاسبی در ادامه افزود : آموزش های شهروندی به صورت میدانی با هدف بررسی نقش محله محوری در ارتقای سطح تعلق شهروندان به محله ی زندگی شان پرد اخته است.
وی گفت : اداره شهروندی سازمان فرهنگی به صورت  میدانی در مناطق یازده گانه شهرداری شیراز به آموزش شهروندی در قالب موضوعات مختلف از جمله آپارتمان نشینی،حفظ محیط زیست ،سبک زندگی اسلامی ایرانی ،ایمنی و آتش نشانی ،بازیافت و پسماند در قالب اجرای نمایش های شاد و جذاب آموزشی و مسابقات شهروندی و اهدای جوایز به شهروندان می پردازد
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بیان کرد:از ابتدای  سال جاری حدود 35 برنامه آموزش شهروندی در محلات مختلف شیراز برگزار شده که بیش از 11 هزار مخاطب  از اقشار مختلف جامعه  در این برنامه ها حضور داشته اند.نتایج نشان می دهد با کنترل گرایش به رفتار نابهنجار در هویت محله تأثیرگذار بوده است و با القای حس تعلق و هویت محله ای موفق عمل نموده است و رضایتمندی اجتماعی مردم و همبستگی در محله رابطه ی محکمی با محله محوری نشان داده است

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری