به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس ، حیدر علی کامیاب با اشاره به برگزاری آخرین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان به ریاست سرپرست استانداری فارس گفت:با تصویب پیشنهاد مطرح شده در این جلسه هر ماه یکبار ستاد ساماندهی امور جوانان در استانداری فارس تشکیل خواهد شد.
وی فارس را جزو استان های نخست کشور به لحاظ ارائه اقدامات کیفی در سطح کشور دانست و افزود:متاسفانه به دلیل عدم نشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان در برخی شهرستان های استان،درارزیابی های وزرات ورزش و جوانان امتیازهای بسیاری را از دست داده ایم.
دبیرستاد ساماندهی امورجوانان استان فارس با اشاره به مصوبات این ستاد نیز گفت:مقرر شده است تا در ارزیابی سالانه مدیران کل اجرایی استان نیز میزان تعامل و همکاری آنها با سازمان های مردم نهاد به عنوان یک عامل موثردراین ارزیابی لحاظ شود.
کامیاب جمعیت جوان استان را حدود30درصد عنوان کرد و گفت:وجود این جمعیت دراستان یک فرصت طلایی است که باید قدرآن را بدانیم.
وی چشم انداز دولت برای سال 1400 در استان فارس را تشکیل 250سازمان مردم نهاد جوان اعلام کرد وگفت:فرمانداران باید شرایط را به گونه ای فراهم سازند تا با ایجاد انگیزه در شهرستان ها ،جوانان راغب به راه اندازی سازمان مردم نهاد شوند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس درادامه به تشکیل ستاد ملی امور جوانان به راست معاون اول رئیس جمهور در دو هفته گذشته اشاره کرد و افزود:این ستاد دو مصو به خوب داشت که امیدواریم نتایج آن در تحقق چشم انداز دولت در حوزه جوانان نمایان شود.
کامیاب از تصویب تغییر سن جوانی در بازه 18 تا 29 به 18 تا 35 و اختصاص شناسه ملی به سازمان های مردم نهاد در این شست به عنوان دو مصوبه خود یاد کرد و گفت:با این دو تصمیم روند تشکی سازمان های مردم نهاد شتابدار تر و منظم تر از گذشته خواهد بود.
وی با بیان اینکه درارزیابی سازمان های مردم نهاد، فارس دوحوزه کار آفرینی و گردشگری به عنوان استان برتر کشور انتخاب شده از انعقاد تفاهم نامه بین وزارت ورزش و جوانان با صندوق مهر امید به عنوان یکی دیگر از اقدامات خوب این وزارتخانه در حوزه جوانان یاد کردو افزود:دربخش پرداخت تسهیلات به سازمان های مردم نهاد ،استان فارس با بررسی 52 دو طرح اراسه شده توسط سازمان های مردم نهاد و پرداخت 6 میلیاردتومان تسهیلات جزو استان های پیشرو کشور است.