به گزارش خبرنگار برنا از شیراز ساسان تاج گردون در جمع خبرنگاران در مورد لایحه سال 98 اظهار داشت: لایحه بودجه سال 98 برمبنای تحریم‌ها، محدودیت‌های بودجه‌ای، افزایش نرخ تورم و نظام بر درآمد هزینه تعریف‌شده است.
وی با اشاره به اینکه حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، تقویت انضباط بودجه‌ای و نیز حمایت تولید و اشتغال مهم‌ترین ویژگی‌ها و اهداف تنظیم بودجه سال 98 است، افزود: بیش از 2 هزار و 500 طرح نیمه‌تمام دراستان فارس وجود دار که از این تعداد 150 طرح ملی و دارای مشخصه در بخش عمرانی لایحه بودجه‌ قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس خاطرنشان کرد: سقف بودجه کشور در سال جاری از 120 هزار میلیارد تومان در سال آینده به 1700 هزار میلیارد تومان و نیز شرکت‌های دولتی از 840 هزار میلیارد تومان به 1270 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
تاج گردون تصریح کرد: هزینه عمومی دراستان فارس از 600 میلیارد تومان سال جاری به 740 میلیارد تومان معادل 22.8 درصد در بودجه سال آینده رشد داشته است.
وی اظهارداشت: در سال آینده نیز 159 طرح ملی در لایحه بودجه بااعتباری افزون بر 1084 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده است ودراین راستا از 2 هزار و 500 طرح نیمه‌تمام دراستان فارس 235 طرح قابل‌واگذاری 45 طرح به بهره‌برداری و به بخش خصوصی واگذار و نیز 170 فراخوان برای جذب سرمایه‌گذار ارائه گردیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس عنوان کرد: اعتبارات عمرانی استانی سال جاری از 613 میلیارد تومان به 633 میلیارد تومان معادل 3.1 درصد در سال آینده افزایش می یابد.