به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، سردار "احمد علی گودرزی" در نشست تخصصی پلیس فتا در حوزه بانکداری الکترونیکی در شیراز، اظهارداشت: در عصر پست مدرنیته، فضای مجازی دنیا را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است که باید همه دستگاه ها و نهادهای مسئول در این خصوص با هماهنگی بین بخشی در ابعاد مختلف اقدامات خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه فضای مجازی، فضای ذهنی مردم را تا حدود بسیار زیادی به خود مشغول کرده است، گفت: هنر ما این است که ضمن استفاده مناسب از فرصت های این حوزه، تهدیدات آن را نیز شناسایی و به فرصت تبدیل کنیم.
فرمانده انتظامی استان فارس به تشریح وضعیت بانکداری الکترونیکی پرداخت و گفت: در حال حاضر حدود 400 میلیون کارت بانکی در کشور وجود دارد و موضوع امنیت در حوزه بانکداری الکترونیکی بسیار با اهمیت و مهم می باشد.
سردار گودرزی افزود: امنیت در فضای مجازی یک محصول نیست بلکه یک فرآیند نسبی است که با همکاری و همیاری سایر نهادهای مرتبط با این موضوع میسر خواهد شد.
وی آگاهسازی بدنه جامعه با عمق دادن به آموزش های همگانی، استفاده از ظرفیت های موجود در جامعه از جمله رسانه ها و شفاف سازی آسیب های این حوزه را از مهمترین راهکارهای رشد امنیت در فضای مجازی عنوان کرد.