به گزارش  خبرگزاری برنا ازفارس در پیام حیدر علی کامیاب آمده است:
«جوان یعنی اراده ای سترگ و دلی دریایی و بزرگ و چه مناسبتی مناسب‌تر از روز میلاد جوان رعنای اسلام حضرت علی اکبر(ع) برای نامگذاری روز جوان.»
«جوان سرمایه بی بدیلی است که با دست های توانمندش محال را به قصه ها پیوند می زند و چشم‌های خوشبینش هیچ مقصدی را دور نمی انگارد.
جوان یعنی زنگار دل زدودن و عشق و مهربانی سرودند!
جوان یعنی بر بلندای قله اندیشه و ایمان نشستن و حقایق را نیکوتر دیدن!
جوان یعنی اکسیژن برای یک جامعه، جوان یعنی آستین بالا زدن و همت کردند!
جوان یعنی ایثار و فداکاری! جوان یعنی غرور آفرینی در بحران‌ها!
جوان یعنی سربلندی در امتحانات، جوان یعنی امید بی پناهان! جوان یعنی جوانمردی و فتوت وجوان یعنی عصای دست مستمندان!
برخود واجب میی دانم تا ضمن تبریک میلاد مبارک حضرت علی اکبر(ع)، آغاز هفته جوان را به جوانان این سرزمین خصوصاً جوانان فعال در سازمان‌های مردم نهاد که همواره مایه سربلندی استان پهناورفارس در عرصه های مختلف بوده اند تهنیت عرض کنم.
جوانانی که در ابتدای امسال بار دیگر در بحران سیل سربلند از امتحان بیرون آمدند و با دستگیری از مستمندان امیدی شدند برای بی پناهان.
جوانانی که ایثار و فداکاری را معنایی دوباره بخشیدند و همت را هجایی نوین کردند.
یقین دارم با اعتماد به همین جوانان بی ادعا وبا زنده نگاه داشتن خصلت های نیکی که درآنها یافت می شود، می توان آینده ای درخشان را برای سرزمین پر افتخار ایران رقم زد.