به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، در پی اطلاع رسانی شهروندان به سامانه 125 مبنی برآتش سوزی در یک منزل مسکونی که محل انبار و دپوی مواد ضایعات بود ، ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 19را به خیابان قیام اعزام کرد .
علیرضا عدلو سخنگوی سازمان آتش نشانی در این باره اظهار داشت :با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده گردید یک منزل مسکونی که انبار نگهداری مواد ضایعاتی بود بنا به دلایل نامعلوم طعمه شعله های آتش شده بود و آتش سوزی در حال سرایت به دیگر نقاط ساختمان بود و دود حاصل از سوختن مواد ضایعات تمامی ساختمان را در بر گرفته بود به طوری که تنفس را برای افراد مشکل کرده بود.
وی تصریح کرد: آتش نشانان پس از رسیدن در محل حادثه، طی بازدید و بررسی اولیه اقدام به قطع برق و گاز ساختمان کرده و با استفاده از چندین رشته لوله آبده آتش نشانی از چند جهت شعله های در حال گسترش آتش را مهار کردند.
عدلو تصریح کرد: آتش نشانان موفق شدند در کمترین زمان ممکن شعله های آتش را فرو نشانده و از وسعت و سرایت آن به دیگر نقاط انبار جلوگیری کنند و با استفاده از چندین فن فشار مثبت و منفی دود ناشی از این آتش سوزی را تخلیه کنند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی در خاتمه گفت: علت بروز این آتش سوزی در حال حاضر از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی و تحقیق است .