به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، عبدالرضا قاسم پور در دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی  با بیان اینکه دانشگاه و دانشگاهیان باید بر آرمان‌های خود تکیه کنند، گفت: باید برای پیشرفت و توسعه دانشگاه ارزش قائل شد و آن‌ها را کیفی و بالنده و پویا کرد چرا که مسیر واقعی توسعه در دانشگاه به صورت منفعل طی نخواهد شد.
وی ادامه داد: امید ما برای بالندگی و افتخار و توسعه به مفهوم واقعی به دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی است و  دولت نیز از صدای رسای دانشگاهیان استقبال می‌کند و با گوش باز پذیرای سخنان آنان است.
معاون استاندار فارس تاکید کرد: دانشجویان و اساتید و پژو هشگران می‌توانند در راستای رونق تولید که سیاست اساسی  نظام و دولت تدبیر و امید است، گام‌های مناسبی بردارند.
قاسمپور افزود: دوران کمیت گرایی تمام شده و امروز باید کیفیت دانشگاه‌ها را از طریق آمایش آموزش عالی و مأموریت‌گرا کردن دانشگاه‌ها پیگیری کنیم؛ همچنین بازنگری در سرفصل‌ها و برنامه‌های آموزشی در این حوزه ضروری است.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی نهادهای مستقل ارزیابی کیفیت در دانشگاه‌ها اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: شکل‌گیری نهادهای مستقلی که کیفیت آموزش را رصد کنند، برای بهبود وضعیت دانشگاه‌ها امری مهم تلقی می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس بیان کرد: اگر به دنبال کیفیت در دانشگاه‌ها هستیم باید در برنامه‌ها و سرفصل‌های آموزشی و رشته ها و نیز مسائل تحقیقاتی بازنگری و بازاندیشی جدی انجام دهیم.
قاسمپور با اشاره به اینکه انتظار می رود  بخشی از بار اشتغال جامعه را دانشگاه ها به دوش بکشند، عنوان کرد: این مهم در صورتی تحقق میابد که  دانشگاه های نسل سوم و چهارم که همان دانشگاه کارآفرینی است عملاً تحقق پیدا کند چرا که امروز تبدیل علم به عمل یا همان تجاری‌سازی دانش یکی از مسیرهای مهم کمک به اشتغال است.