به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، سید باقر احمدی مدیر روابط عمومی توزیع برق شیراز گفت:طرح محله‌های عمودی، به همت معاونت فرهنگی شهرداری شیراز و با هدف ارتقاء آگاهی‌های شهروندان ساکن واحدهای آپارتمانی در چهار مجتمع در مناطق مختلف شهرداری با حضور نمایندگان دستگاه‌های خدمت رسان در شیراز آغاز شده است .
مدیر روابط عمومی توزیع برق شیراز گفت: کارشناسان این شرکت طرح محله های عمودی ، به ارائه آموزش‌هایی در خصوص مدیریت مصرف و ایمنی برق واحدهای مسکونی آپارتمانی با روش چهره به چهره  به ساکنان می پردازند.
احمدی افزود : این کارشناسان همچنین شیوه‌های دسترسی به پرتال شرکت توزیع نیروی برق شیراز برای انجام امور مربوط به اشتراک و راهکارهای ایمنی  و مدیریت مصرف برق را به ساکنان آموزش خواهند داد.
 وی با تاکید بر اینکه یکی از شیوه های موثر آموزش روش چهره به چهره است افزود: با توجه به اینکه مدیریت مصرف پایدار متضمن مشارکت همه شهروندان می باشد از این رو در این طرح تلاش شده است با بهره گیری از آموزشهای چهره به چهره و آموزش مروجین مدیریت مصرف جهت مراجعه به واحدهای مسکونی و آموزش موارد مدیریت مصرف بصورت عملیاتی سعی در تغییر فرهنگ استفاده نادرست شهروندان داشته باشند.
به گفته برگزارکنندگان این طرح، ارتقاء فرهنگ محله محوری یکی از اهداف اصلی محسوب می‌شود، همچنین ارتقاء آگاهی شهروندان در خصوص مفاهیم زندگی شهرنشینی، آشنایی با قواعد و اصول آپارتمان‌نشینی، آموزش موضوعات شهروندی به ساکنین آپارتمان‌ها از دیگر اهداف مورد نظر است.
طرح محله‌های عمودی که به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز و با همکاری دستگاه‌های خدمات رسان نظیر برق برای نخستین بار در کشور  اجرایی شد، قابلیت تبدیل به یک الگوی فرهنگی در کشور را دارد.
    بر اساس این گزارش طرح محله های عمودی تا دیماه ادامه خواهد داشت و پس از آن مجتمع مسکونی برتر انتخاب و هدایایی از سوی سازمانهای خدمت رسان به آنها اهدا خواهد شد.