به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، طرح ساماندهی درختان جنگلی شهرستان استهبان در 30 هزار هکتار از اراضی این شهرستان اجرا می شود.
مجاهد مهدی علیشاهی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استهبان از اجرای طرح شناسایی و ثبت درختان  کهنسال جنگلی برای نخستین بار در شهرستان استهبان خبر داد وگفت: این طرح با هدف ساماندهی و حفاظت  و احیاء درختان قدیمی و نیز جلوگیری از تخریب این درختان اجرا می شود.
وی گفت:این اقدام به همت کارشناسان اداره منابع طبیعی این شهرستان و با مشارکت مردم و گروههای مختلف مردمی در این شهرستان در حال انجام است.
وی با اشاره به تهیه بانک متمرکز اطلاعاتی از این درختان اظهار داشت: در این طرح اطلاعات توصیفی و مکانی درختان جنگلی پراکنده در اراضی زراعی و باغات از قبیل موقعیت مکانی، قطر تاج، و ارتفاع جمع آوری و ثبت می شود.وی افزود: این داده ها بصورت لایه های اطلاعاتی در سیستم جی آی اس جهت بررسی های بعدی ثبت می شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استهبان با اشاره به اجرای طرح شناسایی درختان کهنسال جنگلی جهت بررسی وضعیت فعلی این درختان اظهار داشت:در راستای اجرای این طرح تاکنون 550 اصله درخت جنگلی شامل ارس و بنه و بادام کوهی شناسایی شده وقرار است در کل اراضی کشاورزی و باغی این شهرستان نیز به اجرا گذاشته شود. وی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در صورتی که این درختان در اراضی مستثنیات افراد قرار گرفته باشد از مالک زمین جهت حفاظت از این درختان ارزشمند تعهد گرفته خواهد شد .
لازم به ذکر است بر اساس ماده یک قانون حفاظت و حمایت از ذخائر ژنتیکی کشور گونه های بنه و ارس جز ذخائر ارزشمند ژنتیکی بوده و قطع آنها مطلقا ممنوع است.