به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، در مورد مصرف مواد غذایی کنسروی، توصیه می شود: قبل از مصرف کنسروها برای از بین بردن سم خطرناک بوتولیسم احتمالی موجود در مواد غذایی کنسرو شده قوطی های کنسرو حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب جوشانده شوند.
 برای گرم کردن مواد غذایی کنسرو شده قوطی کنسرو چه به صورت د بسته و چه باز شده، به صورت مستقیم روی شعله قرار داده نشود، زیرا ممکن است حرارت زیاد لحیم جداره قوطی ذوب شود و باعث ورود ذرات فلز به داخل ماده غذایی شود. از طرفی، به ویژه در مورد قوطی های باز شده حاوی ماده غذایی که به صورت مستقیم روی شعله قرار داده شده اند حرارت باعث افزایش سرعت فعل و انفعالات شیمیایی بین ماده غذایی و جداره داخل قوطی که در اثر باز شدن آسیب دیده و اندود آن از بین رفته است می شود.
 پس از باز کردن قوطی کنسرو محتویات آن به سرعت خارج و در ظرف دیگری ریخته شود، چرا که ممکن است ماده غذایی بعد از باز کردن درب قوطی در مجاورت اکسیژن هوا با جداره داخل قوطی هر چند که اندود هم شده باشد وارد واکنش شود .
 برای نگهداری مازاد محتویات قوطی کنسرو بهتر است از ظروف شیشه ای استفاده کرده و در یخچال نگهداری شود. سپس در هنگام مصرف دوباره، محصول باید مجدد حرارت داده شود.
 در صورت وجود زنگ زدگی در سطح خارجی قوطی ها احتمال سوراخ بودن و فساد محتویات آن وجود دارد. بنابراین از مصرف این چنین کنسروهایی بایستی خودداری شود. ایجاد حالت زنگ زدگی در سطح داخل قوطی ها هم محتویات آن را غیرقابل مصرف می کند . چرا که زنگ ایجاد شده با محتویات در تماس خواهد بود، همچنین احتمال سوراخ بودن بدنه وباز شدن درزها در منطقه زنگ زدگی وجود دارد .
 نشت مواد غذایی داخل قوطی، به ویژه در مورد قوطی هایی که ضربه دیده اند موجب تماس محتویات با هوای خارج و در نتیجه فساد و سمیت آن می شود و لازم است از مصرف آن خودداری شود.
 کنسروها را می توان قبل از باز شدن برای مدت طولانی در شرایط محیطی نگهداری کرد، مشروط بر اینکه با رعایت کامل اصول کامل بهداشتی تهیه شده باشند .البته محتویات کنسرو در داخل قوطی به تدریج با یکدیگر و حتی با جداره داخلی قوطی وارد فعل و انفعالات شیمیایی می شوند، بنابراین مصرف کنسروهایی که سال ها مانده اند صحیح نیست. این چنین کنسرو هایی اغلب با بوی کهنگی و مزه تند و نامطبوعی همراه هستند.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: