به گزارش اداره ارتباطات، سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شیراز،ابراهیم گشتاسبی راد در حاشیه آیین افتتاحیه این شبکه که باحضور ۲۰۰ سالمند شیرازی برگزار شد هدف از این فعالیت را توسعه فرهنگ مطالعه با بهره گیری از تجربه و نقش محوری سالمندان در جامعه و خانواده دانست.
ابراهیم گشتاسبی راد گفت: شبکه سالمندان دوستدارکتاب شیراز در دو مسیر حرکت می کند؛ اول اینکه سالمندان را به کتاب خواندن ومطالعه برای پر کردنِ متعالی اوقات فراغت این عزیزان عادت دهد و در ثانی با ترغیب آنها، سالمندان را سفیران ترویج مطالعه در خانواده قرار دهد.
معاون شهردار شیراز ادامه داد: اجرای طرح سینماکتاب با محور اکران خصوصی فیلم های اقتباسی از آثار برجسته ادبی ایران و جهان درشنبه آخر هر ماه از برنامه های این شبکه است.
گشتاسبی راد، برگزاری کارگاه فن بیان و قصه گویی با عنوان قصه های آشنا را از دیگر فعالیت های شبکه سالمندان دوستدار کتاب شیرازاعلام و خاطرنشان کرد: هر ۲ ماه یک مسابقه کتابخوانی با عنوان کتاب های مونقره ای برای سالمندان برگزار می شود که در گام اول مجموعه داستان کوتاه نویسندگان جهان بانام 《یک عاشقانه برعکس》در اختیاراعضای شبکه قرار گرفت.
وی افزود: شبکه سالمندان دوستدار کتاب شیرازفعالیت خود را از کانون سالمندان سروش آغاز کرده و به زودی در یک کانون دیگر نیزآغاز به کار می کند.
این شبکه در ادامه فعالیت صنوف مختلف شیراز برایترویج کتابخوانی به مناسبت هفته سالمند در کانون سالمندان سروش راه اندازی شد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: