به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،سرهنگ "مراد صارمی"اظهارداشت : در پی کسب خبری مبنی برقطعی و افت فشار در شبکه برق، موضوع به صورت ویژه دردستورکار ماموران انتظامی قرارگرفت.
وی افزود:ماموران پس از اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق به شناسایی یک ساختمان شدند که به صورت غیرمجاز 8 دستگاه تجهیزات مخابراتی قاچاق در آنجا نگهداری می شد.
فرمانده شهرستان اقلید با بیان اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، افزود: ارزش اموال مکشوفه، یک میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد شده است.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: